नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


Payment for Bills Received

S.N.

Particular

Budget No.

Expenditure No.

Purchase Process

PAN No

Payment for

Bill Date

Amount

Remarks

Upload Time

No Record are added.