नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


DRSP

(Disaster Resilient School Project, DRSP)

एशियाली विकास बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा विपद उत्थानशील विद्यालय आयोजना (Disaster Resilient School Project, DRSP) सुरुआत भएको छ । यो आयोजनाबाट चार वर्ष भित्र भूकम्प प्रभावित १२ जिल्लाहरुमा १८० विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण र भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाहरुमा १३८ विद्यालयहरुको रेट्रोफिट हुनेछन् । पहिलो चरणमा ६७ विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ ।