नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


परिचय

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयहरूको पुनर्निर्माण कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने अभिप्रायले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गरिएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त विद्यालय पुनर्निर्माण सम्बन्धी नीतिगत मार्गनिर्देशन एवम् स्रोत अनुरुप यस केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले विद्यालय पुनर्निर्माणको कामलाई द्रुततर रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ ।
विद्यालयहरूको पुननिर्माणमा योगदान पुर्याउन इच्छुक व्यक्तिगत तथा सामुहिक दाताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, कुटनैतिक नियोगहरू लगायत विकासका अन्य साझेदारहरूसँग निरन्तर सञ्चार समन्वय र सहकार्य गर्दै इकाइ विद्यालय पुनर्निर्माणमा सक्रिय छ ।
भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ ओटा जिल्लाहरुमा केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ मातहत रहने गरी  जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू स्थापना भएका छन् । यी इकाइहरु जिल्ला तहमा विद्यालय पुननिर्माणको कार्यमा केन्द्रित  छन् ।