नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


JFPR

Japanese Fund For Poverty Reduction (JFPR) Support Project
जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा अति प्रभावित १४ जिल्लामा १४ ओटा सुविधा सम्पन्न नमूना माध्यमिक (१–१२) विद्यालय निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आयोजनाको कार्यान्वयन EEAP model बाट सञ्चालन गरिन्छ ।