नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


India

India (Grant/Loan)
भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, दोलखा र रामेछाप गरी सात जिल्लामा प्रति जिल्ला १० विद्यालय हुने गरी ७० वटा विद्यालयहरु निर्माण हुनेछन् । ती मध्ये गोरखा र नुवाकोट जिल्लाका ८ वटा विद्यालयहरुको बोलपत्र आव्हान गरी निर्माण सम्झौताको चरणमा रहेका छन।