नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


India

India (Grant/Loan)
भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, दोलखा र रामेछाप गरी सात जिल्लामा प्रति जिल्ला १० विद्यालय हुने गरी ७० विद्यालयहरु निर्माण हुनेछन् । त्यसै गरी भारत सरकारकै ऋण सहयोग (Line of Credit) बाट निर्माण हुने विद्यालयहरु छनोट प्रक्रियामा रहेकाछन् ।