नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


Non State Partners

राष्ट्र्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी सङ्घ संस्थाहरूद्वारा निर्माण हुने विद्यालय आयोजनाहरू
विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी सङ्घ संस्था, निकाय र व्यक्तिहरूले विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणमा हातेमालो गरिरहेका छन् । सम्बन्धित संस्था, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण र केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई विच त्रिपक्षिय सम्झौता भई विद्यालयहरू पुननिर्माणको कार्य सञ्चालित छ ।