नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


China

China
चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्लामा प्रति जिल्ला २ विद्यालय र काठमाडौंमा १ विद्यालय गरी ७ विद्यालयहरु टर्न कि प्रोजेक्ट मोडालिटीमा निर्माण हुनेछन् ।