Government of Nepal

National Reconstruction Authority

Central Level Project Implementation Unit (Education)

Gyaneshwor, Kathmandu


News & Notices

सम्पर्क राख्न आउने सूचना २०७५-०२-२७

Published Date: 2018-06-10

Read more

Request for Expression of Interest (DRPSIC)

Published Date: 2018-05-28

Read more

विज्ञापन नं १-०७४/७५ अनुसार बैकल्पिक सूचीबाट रिक्त पदपूर्ती गर्ने बारे

Published Date: 2018-05-10

Read more

विज्ञापन नं. १/०७४/०७५ सिभिल सब ईन्जिनियर पदपूर्तिका लागि मुख्य र वैकल्पिक सूचिमा रहेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशित

Published Date: 2018-04-24

Read more

भूकम्प पश्चात विध्यालय पुनर्निर्माणको अवश्था

Published Date: 2018-04-23

Read more

तेस्रो चौमासिक सम्मको श्रोत फुकुवा सम्बन्धि

Published Date: 2018-03-30

Read more

विद्यालय हस्तान्तरण सम्पन्न (ESRP)

Published Date: 2017-12-20

Read more