नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


विपद उत्थानशील विद्यालय आयोजना (DRSP) पुरस्कृत

केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ(शिक्षा)||2019/03/09

२०७५ फागुन २४ गते अर्थ मन्त्रालय र एशियाली विकास बैकले विपद उत्थानशील विद्यालय परियोना  (Disaster Resilience of Schools Project, DRSP) लाई  Procurement सम्बन्धी कार्यमा उदाहरणीय काम गरेकोले पुरस्कृत गरेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तरगत रहेको केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) ले यस आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दछ । यस आयोजना अन्तरगत १४ जिल्लामा १८० विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण र १३८ विद्यालयहरुको रेट्रोफिट हुनेछन् । यस आयोजनाबाट हाल सम्म ६७ विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण सुरु भइसकेको छ । यो आयोजना सन् २०२२ सम्म सन्चालन हुनेछ ।