नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


ए.डि.वि का उपाध्यक्षबाट सन्जिवनी मा वि अवलोकन

केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ(शिक्षा)||2019/04/03

०७५ चैत्र १४ गते एशियाली विकास बैंक केन्द्रिय कार्यालय मनिलाबाट आएका बैँकका उपाध्यक्ष Shi Xin Chen  ले सन्जिवनी मा वि धुलीखेल काभ्रेको पुनर्निर्मित भवनहरुको अवलोकन गर्नुका साथै सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्नुभयो । उक्त विद्यालय एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सन्चालित भूकम्प आपतकालिन सहायता आयोजना (EEAP) अन्तरगत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षाले  पुनर्निर्माण गरेको हो ।  यस आयोजनाबाट भूकम्प प्रभावित ८ जिल्लाहरुमा १५४ विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण भइरहेकोमा हाल सम्म ४० विद्यालयहरुको हस्तान्तरण भैसकेका छन् भने हस्तान्तरण हुन बाँकी भवनहरुको औषतमा ९१ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भैसकेको छ ।