नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


समाचार

श्री हिराथुम्की मा.वि तोश्रामखोलाको उद्घाटन

प्रकाशक :CLPIU(Edu)

थप हेर्नुहोस...

ए.डि.वि का उपाध्यक्षबाट सन्जिवनी मा वि अवलोकन

प्रकाशक :CLPIU(Edu)

थप हेर्नुहोस...

विपद उत्थानशील विद्यालय आयोजना (DRSP) पुरस्कृत

प्रकाशक :CLPIU(Edu)

थप हेर्नुहोस...

आयोजनागत समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न

प्रकाशक :CLPIU(Edu)

थप हेर्नुहोस...