नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


समाचार तथा सूचना

NOTICE OF AMENDEMENT NUMBER 2 RECON3-03

Published Date: 2021-06-17

Read more

Notice Of Intention Of Award Of Contract

Published Date: 2021-06-11

Read more

ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा

Published Date: 2021-05-27

Read more

ADDENDA NUMBER 1 TO THE BIDDING DOCUMENT (DRSP/077//78 -Retro 06)

Published Date: 2021-05-27

Read more

ADDENDA NUMBER 1 TO THE BIDDING DOCUMENT (Drsp/076/77-Recon 3-03

Published Date: 2021-05-27

Read more

Notice for time extension of EOI submission

Published Date: 2021-05-09

Read more

Request for Expressions of Interest

Published Date: 2021-04-13

Read more