नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


समाचार तथा सूचना

Request for Expressions of Interest (EoI) for National Individual Consultant

Published Date: 2019-06-10

Read more

तेस्रो चौमासिक सम्मको स्रोत फुुकुवा सम्बन्धमा

Published Date: 2019-04-18

Read more

Notice Inviting Quotation For Shopping Goods

Published Date: 2019-04-11

Read more

NOTICE OF CONTREACT AWARD

Published Date: 2019-04-02

Read more

NOTICE OF INTENT TO AWARD

Published Date: 2019-03-19

Read more

दोस्रो चौमासिक सम्मको स्रोत फुुकुवा संबन्धमा

Published Date: 2018-12-24

Read more

Color Code for School Buildings , शैक्षिक भवनहरुमा प्रयोग हुने रंगको विस्तृत विवरण, (सार्वजनिक भवनहरुमा प्रयोग हुने रङ्ग सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९)

Published Date: 2017-08-17

Read more