नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


समाचार तथा सूचना

Amendment Notice For invitation For Bids DRSP/CLPlU /075/77-D Dhading & Nuwqkot-02

Published Date: 2019-10-25

Read more

Invitation For Bids (IFB) (DRSP) Sindhupalchowk - 02

Published Date: 2019-10-02

Read more

Invitation For Bids (IFB) (INDIAN GRANT)Gorkha -02,Nuwakot -02,Sindhupalckowk -01

Published Date: 2019-09-28

Read more

Invitation For Bids (IFB) (DRSP) kathmandu & Bhaktapur - 02

Published Date: 2019-09-27

Read more

Invitation For Bids (IFB) (DRSP) Ramechap - 02

Published Date: 2019-09-27

Read more

1st Amendment Of Invitation For Bids (IFB) (DRSP) Dolakha -02

Published Date: 2019-09-26

Read more

Invitation For Bids (IFB) (Indian Grant) Ramechap-01 ,Dolakha -01

Published Date: 2019-09-26

Read more