नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


समाचार तथा सूचना

Request for Expressions of Interest (REoI)

Published Date: 2020-06-22

Read more

Invitation For Bids (IFB) Rebidding OKhaldunga

Published Date: 2020-06-22

Read more

तेस्रो चौमासिकसम्मको श्रोत फुकुवा

Published Date: 2020-06-04

Read more

पुनर्निर्माणको कार्यगर्दा कोभिड-१९ संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणको लागि पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड, २०७७

Published Date: 2020-06-03

Read more

Due Diligence Reports of Dolakha and Okhaldhunga Packages.

Published Date: 2020-05-12

Read more

Invitation For Bids (IFB) SAUDI

Published Date: 2020-02-28

Read more

Invitation For Bids (IFB) Rebidding Sindhuli - 02

Published Date: 2020-01-31

Read more