नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


समाचार तथा सूचना

Invitation For Bids (IFB) Dhading & Nuwakot -02

Published Date: 2019-09-14

Read more

Invitation For Bids (IFB) Goarkha & Makwanpur -02

Published Date: 2019-09-14

Read more

Invitation For Bids (IFB) Okhaldunga -02

Published Date: 2019-09-11

Read more

Invitation For Bids (IFB) Sindhuli -02

Published Date: 2019-09-11

Read more

Request for Expressions of Interest (EoI) for National Individual Consultant

Published Date: 2019-06-10

Read more

तेस्रो चौमासिक सम्मको स्रोत फुुकुवा सम्बन्धमा

Published Date: 2019-04-18

Read more

Notice Inviting Quotation For Shopping Goods

Published Date: 2019-04-11

Read more