नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


समाचार तथा सूचना

पुनर्निर्माणको कार्यगर्दा कोभिड-१९ संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणको लागि पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड, २०७७

Published Date: 2020-06-03

Read more

Due Diligence Reports of Dolakha and Okhaldhunga Packages.

Published Date: 2020-05-12

Read more

Invitation For Bids (IFB) SAUDI

Published Date: 2020-02-28

Read more

Invitation For Bids (IFB) Rebidding Sindhuli - 02

Published Date: 2020-01-31

Read more

Invitation For Bids (IFB) Rebidding Dolakha - 02

Published Date: 2020-01-31

Read more

शैक्षिक भवनहरुमा प्रयोग हुने रंगको विस्तृत विवरण 2076

Published Date: 2020-01-28

Read more

Color Code for School Buildings , शैक्षिक भवनहरुमा प्रयोग हुने रंगको विस्तृत विवरण, (सार्वजनिक भवनहरुमा प्रयोग हुने रङ्ग सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९)

Published Date: 2017-08-17

Read more