नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं


समाचार तथा सूचना

Cancellation Of Invitation For Bid Notice (Okhaldhunga -02)

Published Date: 2020-07-19

Read more

Invitation For Bids (IFB) SAUDI

Published Date: 2020-07-15

Read more

Invitation For Bids (IFB) DRSP/076/77 -Retro -01

Published Date: 2020-07-15

Read more

Invitation For Bids (IFB) DRSP/076/77 -Retro -02

Published Date: 2020-07-15

Read more

Request for Expressions of Interest (REoI)

Published Date: 2020-06-22

Read more

Invitation For Bids (IFB) Rebidding OKhaldunga

Published Date: 2020-06-22

Read more

तेस्रो चौमासिकसम्मको श्रोत फुकुवा

Published Date: 2020-06-04

Read more