नेपाल सरकार

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं

निर्देशिका/कार्यावधि

सि.नं शीर्षक
1 विद्यालय पुनर्निर्माण सहयाेगी पुस्तिका २०७७ डाउनलोड
2 विद्यालय पुनर्निर्माण कार्यविधि (पहिलो संसोधन २०७५) डाउनलोड
3 Color Code for School Buildings , शैक्षिक भवनहरुमा प्रयोग हुने रंगको विस्तृत विवरण, (सार्वजनिक भवनहरुमा प्रयोग हुने रङ्ग सम्बन्धी निर्देशिका, २०६९) डाउनलोड
4 निर्माण पर्यवेक्षणका लागि दिशानिर्देशहरू डाउनलोड
5 विद्यालय संरचनात्मक डिजाइन मापदण्ड डाउनलोड
6 स्कूल डिजाइन दिशानिर्देश डाउनलोड