नेपाल सरकार

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं

Non State Partner

प्रकाशित मिति : 2022-11-10 16:34:30

राष्ट्र्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी सङ्घ संस्थाहरूद्वारा निर्माण हुने विद्यालय आयोजनाहरू
विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी सङ्घ संस्था, निकाय र व्यक्तिहरूले विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणमा हातेमालो गरिरहेका छन् । सम्बन्धित संस्था, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण र केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई विच त्रिपक्षिय सम्झौता भई विद्यालयहरू पुननिर्माणको कार्य सञ्चालित छ ।