नेपाल सरकार

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं

कार्यक्रम संवोधन गर्दै आयोजना निर्देशक डिल्लीराम लुईटेल