नेपाल सरकार

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं

टर्नकि प्राेजेक्टबाट रसुवामा चाईना सरकारद्धारा निर्माण सम्पन्न भएका दुई विद्यालयकाे चावी हस्तान्तरण सम्पन्न भएकाे छ।