नेपाल सरकार

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं

पूनर्निर्माणको प्रगति

प्रकाशित मिति : 2023-03-16 11:41:08

 

विभिन्न आयोजनाहरु मार्फत गरिएका पुनर्निर्माण गतिविधि तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।