नेपाल सरकार

शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं

सूचना तथा समाचार

2024-07-10

पुनर्निर्माण गर्नका लागि कार्यक्षेत्र विस्तार भएका जिल्लाहरु

पुरा पढ्नुहोस्
3/22/2024

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले शिक्षणमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन

पुरा पढ्नुहोस्
2023-09-29

२००० भन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयहरुको विवरण

पुरा पढ्नुहोस्
2023-09-27

२०८० भदौ महिनामा सम्पादित कार्यहरू

पुरा पढ्नुहोस्
2023-09-27

प्राविधिकको कार्यक्षेत्र विभाजन

पुरा पढ्नुहोस्
2023-09-22

बोलपत्र आह्‍वानको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2023-09-02

बोलपत्र आह्‍वानको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2023-08-30

बोलपत्र आह्‍वानको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2022-11-08

शैक्षिक भवनहरुमा प्रयोग हुने रंगको विस्तृत विवरण २०७६

पुरा पढ्नुहोस्
2022-11-08

पुनर्निर्माणको कार्यगर्दा कोभिड-१९ संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणको लागि पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड, २०७७

पुरा पढ्नुहोस्
2022-11-08

दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2022-11-15

Final Resettlement Plan of DRSP

पुरा पढ्नुहोस्
2022-11-08

Invitation for public opening of financial proposal for recruitment of DSC (DSC-EXIM/०७७-७८/Package-VI)

पुरा पढ्नुहोस्
2022-11-08

Invitation for public opening of financial proposal for recruitment of DSC (DSC-EXIM/०७७-७८/Package-V)

पुरा पढ्नुहोस्
2022-11-15

Invitation for public opening of financial proposal for recruitment of DSC (DSC-EXIM/०७७-७८/Package-IV)

पुरा पढ्नुहोस्
2022-11-09

Invitation for public opening of financial proposal for recruitment of DSC (DSC-EXIM/०७७-७८/Package-III)

पुरा पढ्नुहोस्
2022-11-14

Invitation for public opening of financial proposal for recruitment of DSC (DSC-EXIM/०७७-७८/Package-II)

पुरा पढ्नुहोस्
2022-11-15

Invitation for public opening of financial proposal for recruitment of DSC (DSC-EXIM/०७७-७८/Package-I)

पुरा पढ्नुहोस्
2022-11-10

IFB को लागि संशोधन सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2022-11-08

१३० विद्यालयहरूको लागि आउटपुट-आधारित PV सौर्य प्रणाली परियोजनाको आपूर्ति, डेलिभरी, स्थापना, परीक्षण र कमीशनको लागि IFB सूचना

पुरा पढ्नुहोस्