नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं



  • कालीदेवी आधारभूत आवि मन्डन देवपुरको भवन हस्तान्तरण

  • कालीदेवी आधारभूत विद्यालयको हस्तान्तरण

  • ESRP SS

  • School design by NGO

खबर र स‍ूचना

Status of Reconstruction

कार्यक्रम

Nov 03

गुणस्तरीय विद्यालय पुननिर्माण सम्बन्धि एकदिने कार्यशाला

8ः00 AM - 5:00 PM

केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई, ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं

आयोजना निर्देशक

इमनारायण श्रेष्ठ
आयोजना निर्देशक

सूचना अधिकारी

शालीग्राम कोइराला
सुचना अधिकारी

Subscribe to our mailing list

* indicates required