नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं  • कालीदेवी आधारभूत आवि मन्डन देवपुरको भवन हस्तान्तरण

  • कालीदेवी आधारभूत विद्यालयको हस्तान्तरण

  • ESRP SS

  • School design by NGO

Status of Reconstruction (Classroom Wise)

Status of Reconstruction (School Wise)

Status SMC Contractor NGO Total
Constructed25611710503628
Under Construction13212571261704
Selected for Construction49279 328
Total393155311765660
Last Updated: 05/25/2018

कार्यक्रम

आयोजना निर्देशक

इमनारायण श्रेष्ठ
आयोजना निर्देशक

सूचना अधिकारी

शालीग्राम कोइराला
सुचना अधिकारी

Subscribe to our mailing list

* indicates required