नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय

केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ज्ञानेश्वर, काठमाण्डौं  • Pathapardarshak SS built by MOE,CLPIU-ESRP

  • Annual Review and Dissemination Program

  • ESRP SS

  • ADB- PS

  • School design by NGO

  • Annual Review and Dissemination Prog- 17 Districts

खबर र स‍ूचना

Status of Reconstruction as of 04/18/2017

कार्यक्रम

आयोजना निर्देशक

इमनारायण श्रेष्ठ
आयोजना निर्देशक

सूचना अधिकारी

शालीग्राम कोइराला
सुचना अधिकारी

Subscribe to our mailing list

* indicates required